Y tá tiêm & truyền dịch

Hoàng Phúc

Hotline: 0976331115

Y tá có kiến thức tốt về thuốc và các loại dược phẩm, xử lý tốt các tình huống xảy ra khi tiêm & truyền dịch, khách hàng rất yên tâm khi được phục vụ.

Tin Liên Quan